Người mẹ khốn khổ của tôi

Đời người ngắn ngủi lắm các mẹ ạ….. Sống làm sao cho đến khi chia li người đi kẻ ở không phải hối hận là điều khó ai có thể làm tròn vẹn…. Các mẹ kể chuyện chồng chuyện con nhiều rồi, hôm nay em chỉ muốn tâm sự ngắn ngủi vài dòng về đấng sinh thành của mình… Đọc tiếp Người mẹ khốn khổ của tôi